Bednarz Ventures

W ramach marki BEDNARZ zaczyna funkcjonować również podmiot – BEDNARZ VENTURES, zamierzający inwestować środki BEDNARZ w różne rodzaje inwestycji start-up'owych.

Projekt jest obecnie w początkowym stadium rozwoju, natomiast założycieli szukających finansowania (skala do dyskusji) zapraszamy do kontaktu.

Szukamy ciekawych, innowacyjnych pomysłów, szczególnie stawiamy na samą osobę założyciela -jego/jej pomysł, kreatywność i wiarygodność.

Kontakt